بیانیه ها                                                                                                                       صفحه اصلی

 

21-02-2013

متن کامل پیام ایرینا بوکووا دبیرکل یونسکو بمناسبت چهاردهمین سال بزرگداشت 21 فوریه روزجهانی زبان مادری