İnternasyonal Mafiya Gruplara Rəhbərlik edən İranErmənistan Hökümətləri Kürdlərinən bir yerdə cür-bə-cür Narkotik  Maddələri Avropiya Göndərmək üçün AzərbaycanTürkiyə yollarından istifadə edirlər. Bu Filmlərdə neçə numunə göstərilir.

Fars-Kürd-Ermeni-01