İranda Yaşayan Millətlərin,                                   TV-2009

  Fars Rasist Molla Hökümətinən, Mübarizələri             Foto-1          Foto-2     

Oğruların Siyahəsi

Xaməneyi Cuma Namazında

Böyük-Yalan