Rəzmi

Zia-Sədroləşrafi

Cavad-Heyət

Əlirza-Əsgərzadə

Rza-Bərahəni

Simin-Səbri

Əlirza-Ərdəbili

İnsafəli-Hidayət

Şərifə-Cəfəri

Məhsa-Mehdili

Yaşar-Əsədi