Gənclik-Jurnali       1991

Vətən Səsi  Qəzeti  1990

Karikatur

1989