Eldəniz -Zeynalov

Hacibaba-Bağirov

Lütfəli-Abdullayev

Möhsün-Sənani

Nəsibə-Zeynalova

Riza-Təhmasib

Sona-Sadıaova