Fransanın Muzdlu Təşkilati : R S F

Reporter Sans Frontière : Sərhədsiz Jurnalistlər 

 

1992-də Erməni Terrorçılari

Jurnalist-Səlatun Əsgərova-ni

öldürürlər.

R S F-dən Xəbər yox

 

2008-də Ermənistan-da Polis

Manifestasiyon edənlərdən

28 nəfərin öldürub və yüzdən çoxun yaraliyıb və neçə yüzün-da həbsə salir.

R S F-dən Xəbər yox

 

2008-də Çində Təbbətilər

Manifestasiyon edirlər, Polis

Neçə nəfəri öldürür, yaralıyır

və ya həbsə salir.     R S F

təkcə Fransada yox bəlkə ayri ölkələrdə-də hayküy salir.