1945-1946 illərində٫ Aşıqlar Güney-Azərbaycanda Demokırat Firqəsinin Təbliğatında çox fəal nəqş oynadılar. 1946 ilində şah qoşunlari Güney-Azərbaycana hucum edəndə٫ qoşunun içində çoxli molla varıdi.

 

Güney-Azərbaycan işqal olandan sonra٫ Hər Mollanın vəzifəsi onnanıdi ki əsgərlərinən kəndlərə gedib və o kəndin Aşıqın çağırib və onun Sazın sindirandan sonra٫ Aşıqın barmaqların Tüfəngin Qundağiynan əzirdi ki day saz çala bilmiyə.

 

Ona gorada çoxli Aşıq Güney-Azərbaycandan Quzey- Azərbaycana mühacirət etdilər.

Film-01

 

 

Səs-01

Səs-02

 

Kitab-01

Kitab-02

Kitab-03

 

 

 

 

 

 

Kitab-04

 

PDF