OPERA və OPERET

SƏHNƏCİKLƏR

SATİRİKLƏR

ƏR VƏ ARVAD

4 MAY MӘCLİSİ

BAZAR SHBӘTİ

ƏSLİ VƏ KƏRƏM

ATA VӘ OĞUL

MӘCLİSİN DUZU

FİRUZƏ

DӘRS

MӘZHӘKӘ

HARUN VƏ LEYLA

İRAN İŞLӘRİ

MӘLLİMӘ

KOROĞLU

KOMEDİYALAR

PRİSTAV AĞA

LEYLİ VƏ MƏCNUN

Z MӘİŞӘTİMİZDӘN BİR DRAM

MӘŞӘDİ KABİLİN TӘBRİZ SӘFӘRİ

ŞAH ABBAS VƏ XURŞİD BANU

POLİTİKA KOMEDİYASI

RAMAZAN AYINDA İBADӘT

 

MOİZӘ

TӘHSİL

 

MALİCӘ

YEVLAX -- ŞUŞA YOLU

 

QUYRUQLU ULDUZ

 

 

ŞӘHӘR İŞLӘRİ

 

 

YUXUDA