DİDƏRGİN-DÜŞƏNLƏRİ - UNUTMAYAQ

İgidin Dayaği dağ gərək ola, Dağ Təkin Xalqi Qoyub, Avropa və Amerkanın Kələkbaz Səyasətçilərinə Bel Bağlamağ Olarmi ??? Düşmən Zəmanla Oynayır

20-YANVAR-90-WM

20-YANVAR-91-WM

20-YANVAR-91-MP4