SHA-01

ŞƏHRYAR شهریار حیدر بابا

SHA-17

Seyid Əblqasim Nəbati

SHA-02

NİZAMİنیظامی گنجه لی

SHA-18

Seyid Əzim Şirvani

SHA-03

FUZULİفیضولی

SHA-19

Xurşidbanu NATƏVAN

SHA-04

NƏSİMİنسیمی

SHA-20

Şah İsmayıl Xətayi

SHA-05

Molla Vəli Vidadi

SHA-21

Kişvəri

SHA-06

Qadın Şairlər اذربا یجا نین خا نیم شاعیرلری

SHA-22

Mikayil-Mşfiq

SHA-07-1

سخنوران چند زبا نه اذربا یجان

SHA-23

BƏXTİYAR-VAHAB-ZADƏ

SHA-07-2

*****

SHA-24

Məmməd ARAZ

SHA-07-3

*****

SHA-25

OHƏDİ

SHA-07-4

******

SHA-26-1

XAQANİ-ŞİRVANİ

SHA-08

Molla Pənah Vaqif

SHA-26-2

****************

SHA-09

Qətran Təbrizi

 

 

SHA-10

نشائ تبریزی

 

 

SHA-11

Mirzə Ələkbər Sabir میرزه علی اکبر صابیر

 

 

SHA-12

Almas İldırım

 

 

SHA-13

شمس تبریزی

 

 

SHA-14

علی اقا واحید

 

 

SHA-15

میرزا علی معجز شبستری