Qurban olum təsbeh sənə

He kəs gəman etməz mənə

Buynuzu dingə dingənin

Qaynatdım yağın cngənin

Təsbeh-1

Təsbeh-2

Təsbeh-3