Fars Terrorist Hökümətinin Əliylə Güney Azərbaycanda Azərbaycanlıların, Həbs, Şikəncə və Terrori Dəvam Edir. Qulamriza Əmani, Fərhad Mühseni, ……

Başın Sağ Olsun AZƏRBAYCAN

Əmani

Həbsolanlar

Sediqi

Bəxtavər