Azadlıq Yolunda Azərbaycan Xalqının Mübarizəsin Unutmayaq

Təbriz-Qiyami-29-Bəhmən-1356

 

29 BƏHMƏN-01

29 BƏHMƏN-02