AFRİKAN-Məsəli

Ağlar Afrikaya Gələndə, Onların Əlində İncil Varıdı və Bizim Əlimizdə Yerlərimiz, Ağlar Afrikadan Gedəndə, Bizim Əlimizdə

İncil Varıdı və Onların Əlində Bizim Yerlər

AVROPA-1

AVROPA-2

AVROPA-3